Skip to main content

Disclaimer

De teksten op deze website zijn van algemene informatieve aard en kunnen in sommige gevallen persoonlijke meningen en standpunten bevatten.

Deze website is niet bedoeld, en zo dient hij ook niet te worden beschouwd, als specifiek advies van welke aard dan ook. Hoewel MADViSiONZ.nl de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht neemt bij de samenstelling van de op deze website verstrekte informatie, kan hij niet garanderen dat deze informatie (nog) altijd volledig, actueel of juist is, dan wel dat weergegeven persoonlijke meningen of standpunten correct zijn. De informatie op deze website kan op elk moment door MADViSiONZ.nl worden gewijzigd,  hij is echter niet verplicht om deze informatie actueel te houden.

MADViSiONZ.nl  is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie op deze website. Eventuele verwijzingen (links) naar sites die niet door MADViSiONZ.nl worden onderhouden zijn louter ter informatie voor de bezoeker opgenomen. Hoewel hij de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht neemt ten aanzien van verwijzingen naar sites van derden, kan MADViSiONZ.nl niet instaan voor de inhoud, de kwaliteit en/of het functioneren van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Een verwijzing naar een nieuwsfeit, of site van een derde, impliceert niet dat MADViSiONZ.nl de inhoud daarvan onderschrijft.

MADViSiONZ.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik van de informatie die op deze website wordt verstrekt.

Het is toegestaan om de inhoud van de website te verveelvoudigen, te distribueren, en te verspreiden onder de volgende voorwaarden:

  • Er is sprake van naamsvermelding (van auteur)
  • Het werk wordt niet voor commerciële  doeleinden gebruikt
  • Het werk wordt niet aangepast of anderszins bewerkt.

In elk ander geval is het niet toegestaan om de inhoud van de website te verveelvoudigen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder dat MADViSiONZ.nl daarvoor zijn uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming heeft gegeven.

Alle foto’s op deze website zijn zelf gemaakt door MADViSiONZ.nl en alle teksten zijn zelf geschreven en er rust dus auteursrecht op.